Vzdelávacia platforma

Špeciálna rastlinná výroba
Poľná výroba
Chov hospodárskych zvierat
Spracovanie rastlinných a živočíšnych produktov
Legislatíva SR a EU
Príprava projektov a investičných zámerov
Marketing
Ekologická farma
Pestovanie energetických plodín, využívanie alternatívnych energetických zdrojov